Chi bộ trường THCS Vĩnh Phước A long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025