Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế Hoạch Tổ Chức Ngày Sách Việt Nam 2020

Thực hiện Công văn số 25/PGDĐT-TVTB của Phòng GD-ĐT Gò Quao ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-HT ngày 23 tháng 9 năm 2919 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Vĩnh Phước A về thực hiện công tác thư viện trường học, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phước A xây dựng kế hoạch tổ chức tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong nhà trường như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, hiếu học để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II/. NỘI DUNG

1. Mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 qua hệ thống tin nhắn SMS, zalo, messenger...

2. Tổ chức đặt băng rol, áp phích các khẩu hiệu tuyên truyền có nội dung về Ngày Sách Việt Nam trước cổng trường, khuôn viên trường để tuyên truyền đến mọi người.

3. Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn mọi người tìm kiếm những thông tin và kĩ năng đọc sách cho phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, phù hộ với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Vận động, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức đa dạng như sử dụng mạng xã hội, các phần mềm đọc sách trên điện thoại. Giải thích cho học sinh thấy được lợi ích của việc đọc sách là mở mang kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết văn, sử dụng vốn từ, kĩ năng viết văn bản không bị mắc lỗi chính tả.

4. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ huynh học sinh tranh thủ thời gian đọc sách cùng con ở nhà (Sách giấy, sách điện tử), hướng dẫn cho con sử dụng các thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại để tìm những quyển sách, tài liệu hay, phù hợp với lứa tuổi, phục vụ học tập.

5. Phát động phong trào quyên góp, tặng sách cho thư viện để làm phong phú nguồn sách và tài liệu trong thư viện, kịp thời chuyển tải sách và tài liệu tham khảo đến học sinh tại điểm Phước Hòa để các em có điều kiện mượn đọc.

6. Chỉ đạo toàn thể giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức, tạo sức lan tỏa tinh thần yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kĩ năng đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

7. Khuyến khích mọi người khai thác thêm các nguồn tài liệu trên internet, có giá trị cao như National Emergency Library, OpenStax của Đại học Rice, Nhà xuất bản Đại học CamBridge. Giáo viên, nhân viên có thể tìm các nguồn tài liệu trên, tải về máy tính, điện thoại để đọc, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và vận dụng vào công tác.

III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhân viên thư viện tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch vận động quyên góp tặng sách và tài liệu cho thư viện, đồng thời xây dựng các chủ đề giới thiệu sách đến thời điểm tháng 4 năm 2020. Chuẩn bị các tài liệu và ấn phẩm để sau khi học sinh trở lại trường phục vụ cho học sinh, đặc biệt là chuyển tải sách đến điểm Phước Hòa cho học sinh mượn đọc.

2. Bộ phận chuyên môn chỉ đạo cho từng tổ chuyên môn triển khai kế hoạch này về nội dung cần tuyên truyền đến từng giáo viên, từng học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tham gia tuyên truyền đến từng đội viên về Ngày Sách Việt Nam, thực hiện những hoạt động thiết thực về đọc sách. Giải thích cho học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách.

4. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài việc tuyên truyền đến học sinh còn có thể tuyên truyền đến phụ huynh học sinh việc đọc sách cùng con tại gia đình. Nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương khai báo y tế tự nguyện.

5. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hơn nữa tinh thần và thói quen đọc sách, tích cực tuyên truyền, giáo dục học sinh tham gia đọc sách để nâng cao kiến thức phục vụ học tập và làm việc đặc biệt là tham gia đầy đủ cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức.

Thực hiện Công văn số 25/PGDĐT-TVTB của Phòng GD-ĐT Gò Quao ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-HT ngày 23 tháng 9 năm 2919 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Vĩnh Phước A về thực hiện công tác thư viện trường học, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phước A xây dựng kế hoạch tổ chức tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong nhà trường như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, hiếu học để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II/. NỘI DUNG

1. Mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 qua hệ thống tin nhắn SMS, zalo, messenger...

2. Tổ chức đặt băng rol, áp phích các khẩu hiệu tuyên truyền có nội dung về Ngày Sách Việt Nam trước cổng trường, khuôn viên trường để tuyên truyền đến mọi người.

3. Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn mọi người tìm kiếm những thông tin và kĩ năng đọc sách cho phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, phù hộ với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Vận động, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức đa dạng như sử dụng mạng xã hội, các phần mềm đọc sách trên điện thoại. Giải thích cho học sinh thấy được lợi ích của việc đọc sách là mở mang kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết văn, sử dụng vốn từ, kĩ năng viết văn bản không bị mắc lỗi chính tả.

4. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ huynh học sinh tranh thủ thời gian đọc sách cùng con ở nhà (Sách giấy, sách điện tử), hướng dẫn cho con sử dụng các thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại để tìm những quyển sách, tài liệu hay, phù hợp với lứa tuổi, phục vụ học tập.

5. Phát động phong trào quyên góp, tặng sách cho thư viện để làm phong phú nguồn sách và tài liệu trong thư viện, kịp thời chuyển tải sách và tài liệu tham khảo đến học sinh tại điểm Phước Hòa để các em có điều kiện mượn đọc.

6. Chỉ đạo toàn thể giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức, tạo sức lan tỏa tinh thần yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kĩ năng đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

7. Khuyến khích mọi người khai thác thêm các nguồn tài liệu trên internet, có giá trị cao như National Emergency Library, OpenStax của Đại học Rice, Nhà xuất bản Đại học CamBridge. Giáo viên, nhân viên có thể tìm các nguồn tài liệu trên, tải về máy tính, điện thoại để đọc, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và vận dụng vào công tác.

III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhân viên thư viện tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch vận động quyên góp tặng sách và tài liệu cho thư viện, đồng thời xây dựng các chủ đề giới thiệu sách đến thời điểm tháng 4 năm 2020. Chuẩn bị các tài liệu và ấn phẩm để sau khi học sinh trở lại trường phục vụ cho học sinh, đặc biệt là chuyển tải sách đến điểm Phước Hòa cho học sinh mượn đọc.

2. Bộ phận chuyên môn chỉ đạo cho từng tổ chuyên môn triển khai kế hoạch này về nội dung cần tuyên truyền đến từng giáo viên, từng học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tham gia tuyên truyền đến từng đội viên về Ngày Sách Việt Nam, thực hiện những hoạt động thiết thực về đọc sách. Giải thích cho học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách.

4. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài việc tuyên truyền đến học sinh còn có thể tuyên truyền đến phụ huynh học sinh việc đọc sách cùng con tại gia đình. Nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương khai báo y tế tự nguyện.

5. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hơn nữa tinh thần và thói quen đọc sách, tích cực tuyên truyền, giáo dục học sinh tham gia đọc sách để nâng cao kiến thức phục vụ học tập và làm việc đặc biệt là tham gia đầy đủ cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức.

Thực hiện Công văn số 25/PGDĐT-TVTB của Phòng GD-ĐT Gò Quao ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-HT ngày 23 tháng 9 năm 2919 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Vĩnh Phước A về thực hiện công tác thư viện trường học, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phước A xây dựng kế hoạch tổ chức tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong nhà trường như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, hiếu học để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II/. NỘI DUNG

1. Mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 qua hệ thống tin nhắn SMS, zalo, messenger...

2. Tổ chức đặt băng rol, áp phích các khẩu hiệu tuyên truyền có nội dung về Ngày Sách Việt Nam trước cổng trường, khuôn viên trường để tuyên truyền đến mọi người.

3. Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn mọi người tìm kiếm những thông tin và kĩ năng đọc sách cho phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, phù hộ với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Vận động, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức đa dạng như sử dụng mạng xã hội, các phần mềm đọc sách trên điện thoại. Giải thích cho học sinh thấy được lợi ích của việc đọc sách là mở mang kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết văn, sử dụng vốn từ, kĩ năng viết văn bản không bị mắc lỗi chính tả.

4. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ huynh học sinh tranh thủ thời gian đọc sách cùng con ở nhà (Sách giấy, sách điện tử), hướng dẫn cho con sử dụng các thiết bị thông minh như máy tính, điện thoại để tìm những quyển sách, tài liệu hay, phù hợp với lứa tuổi, phục vụ học tập.

5. Phát động phong trào quyên góp, tặng sách cho thư viện để làm phong phú nguồn sách và tài liệu trong thư viện, kịp thời chuyển tải sách và tài liệu tham khảo đến học sinh tại điểm Phước Hòa để các em có điều kiện mượn đọc.

6. Chỉ đạo toàn thể giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức, tạo sức lan tỏa tinh thần yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kĩ năng đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

7. Khuyến khích mọi người khai thác thêm các nguồn tài liệu trên internet, có giá trị cao như National Emergency Library, OpenStax của Đại học Rice, Nhà xuất bản Đại học CamBridge. Giáo viên, nhân viên có thể tìm các nguồn tài liệu trên, tải về máy tính, điện thoại để đọc, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và vận dụng vào công tác.

III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhân viên thư viện tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch vận động quyên góp tặng sách và tài liệu cho thư viện, đồng thời xây dựng các chủ đề giới thiệu sách đến thời điểm tháng 4 năm 2020. Chuẩn bị các tài liệu và ấn phẩm để sau khi học sinh trở lại trường phục vụ cho học sinh, đặc biệt là chuyển tải sách đến điểm Phước Hòa cho học sinh mượn đọc.

2. Bộ phận chuyên môn chỉ đạo cho từng tổ chuyên môn triển khai kế hoạch này về nội dung cần tuyên truyền đến từng giáo viên, từng học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tham gia tuyên truyền đến từng đội viên về Ngày Sách Việt Nam, thực hiện những hoạt động thiết thực về đọc sách. Giải thích cho học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách.

4. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài việc tuyên truyền đến học sinh còn có thể tuyên truyền đến phụ huynh học sinh việc đọc sách cùng con tại gia đình. Nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương khai báo y tế tự nguyện.

5. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hơn nữa tinh thần và thói quen đọc sách, tích cực tuyên truyền, giáo dục học sinh tham gia đọc sách để nâng cao kiến thức phục vụ học tập và làm việc đặc biệt là tham gia đầy đủ cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết