Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 1
Kế Hoạch Tổ Chức Ngày Sách Việt Nam 2020

Kế Hoạch Tổ Chức Ngày Sách Việt Nam 2020

Thực hiện Công văn số 25/PGDĐT-TVTB của Phòng GD-ĐT Gò Quao ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục;Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-HT ngày 23 tháng 9 ...