Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Nguyễn Văn Ngoan
Tổ Trưởng
nngoan381983@gmail.com
0856767887
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Trần Văn Dư
Phó hiệu trưởng
tranvandu.gq@gmail.com
0944114175
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nhân viên y tế
nguyenoanh468468@gmail.com
0917468474
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Trần Văn Hiền
Nhân viên thư viện
tranvanhien270778@gmail.com
0344240735
Họ tên:
Chức Vụ:
ĐT:
Nguyễn Non Anh
Nhân viên bảo vệ
0949031031