Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Trần Văn Dư
Hiệu Trưởng, Chủ Tịch Hội Đồng
tranvandu.gq@gmail.com
0944114175
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Nguyễn Thị Lương
Giáo viên - Thư Ký Hội Đồng
luong@gmail.com
0944057845
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Lâm Công Tuấn
Chủ tịch Công Đoàn, Thành viên
lamtuancong@gmail.com
0354667491
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Bí thư chi Đoàn Trường, thành viên
nguyenoanh468468@gmail.com
0917468474
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Lê Văn Định
Tổ Trưởng chuyên môn, thành viên
hadinhha@yahoo.com
0834554552
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Trần Thị Hưởng
Tổ Trưởng chuyên môn, thành viên
tranthihuonggoquao@gmail.com
0367168285
Họ tên:
Chức Vụ:
Mail:
ĐT:
Trần Bí Bi
Tổ Trưởng chuyên môn, thành viên
biminhanh2012@gmail.com
0943835570