GIỚI THIỆU CHUNG

Email: c2vinhphuoca.goquao.kiengiang@moet.edu.vn

Địa chỉ: Phước Minh - Vĩnh Phước A - Gò Quao - Kiên Giang

 Điện thoại: 02973661166

Trường THCS Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2009 của UBND huyện Gò Quao. Trường được tách ra từ trường PTCS Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Trường có tổng diện tích 8190 m2, đóng trên địa bàn xã Vĩnh Phước A. Năm học 2018-2019 trường THCS Vĩnh Phước A có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó giáo viên trực tiếp giảng dạy 23, có 1 giáo viên tổng phụ trách đội; có 100% giáo viên trường đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn là 82,6%. Tổng số học sinh là 286 được chia thành 12 lớp. Trường có chi bộ Đảng gồm 24 Đảng viên, Chi bộ liên tục đạt danh hiệu chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh và giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo các hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần đưa nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CSVC được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lí cũng như dạy và học.

Trong những năm qua, trường THCS Vĩnh Phước A đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của nhà trường so với các trường trong huyện. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện và đạt được các thành tích khá cao. Nhiều cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Chất lượng giáo dục hàng năm được nâng cao, số lượng học sinh giỏi cấp huyện ngày càng tăng. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng luôn đạt trên 95%, chất lượng giáo dục đại trà ổn định và giữ vững từ 98% trở lên. Trường THCS Vĩnh Phước A luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2018- 2019, trường THCS Vĩnh Phước A đã thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đến nay, trường đã có 88% giáo viên soạn bài trên máy tính và hầu hết các giáo viên có thể ứng dụng khá tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. Công tác tài chính của nhà trường chủ yếu từ nguồn ngân sách Phòng Giáo dục Đào tạo cấp: Năm 2014: 2.211.232.089 đồng; năm 2015: 2.304.506.000 đồng; năm 2016: 2.663.585.304 đồng; năm 2017: 3.920.022.200 đồng; năm 2018: 3.854.312.000 đồng. Tổng cộng nguồn ngân sách tài chính 5 năm: 14.963.657.593 đồng, cơ bản đủ chi cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Phước A